Pages Navigation Menu

Dăm start sesiunilor de consultări regionale ale proiectului “Nonformal se poate”

ONG-urile din toată țara sunt invitate să ia parte la proiectul “Nonformal se poate – Politica publică alternativă pentru inserția tinerilor pe piața muncii”, proiect dezvoltat de “Asociația Se Poate” și “Asociația Umanistă Română”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Sesiunile de consultare vor avea loc în fiecare regiune de dezvoltare și vor fi organizate la Ploiești, Brașov, Constanța, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Iași.

Prima rundă de consultări dintre experții în politici publice, societatea civilă, organizațiile nonguvernamentale, instituțiile locale și toți ceilalți actori relevanți, va avea loc la București, pe 11 ianuarie, în intervalul orar 11:00 – 17:00, la Hotel Ibis Parlament, Sala Celibidache (Str. Izvor nr. 82-84).

Agenda întâlnirii:

11.00-12.00: Introducere, cunoaștere, informații despre proiect. Competențe și competențe transversale.
12.00-13.15: Impactul dezvoltării competențelor transversale în proiectele de tineret pentru angajabilitate
13.15-14.15: Prânz
14.15-14.30: Concluziile rezultatelor studiului efectuat în cadrul proiectului
14.30-16.00: Consultare – provocări și direcții de acțiune din perspectiva unei politici publice alternative în domeniul educației nonformale pentru inserția tinerilor pe piața muncii
16.00-17.00: Concluzii și moment interactiv “Orice experiență dezvoltă o competență”
Înscrierile se pot face prin formularul de inscriere disponibil online: https://goo.gl/forms/vlv4VuZ7qCDNWRrZ2

“Nonformal se poate” este modalitatea prin care cele două asociații pot formula și promova propuneri alternative la politicile publice existente în domeniul educației non-formale cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii.

Educația non-formală promovată cele două asociații prin acest proiect este forma de educație organizată ce se poate realiza în orice tip de spațiu (în săli sau în aer liber), potrivit obiectivelor de învățare. În educația non-formală sunt folosite metode și instrumente specifice pentru o varietate mare de grupuri: copii, tineri, studenți, adulți din diverse domenii: ONG, sectorul privat și sectorul administrativ. Caracteristicile de bază ale acestui tip de educație:
– Se bazează pe nevoile de învățare ale participanților;
– Este accesibilă și deschisă pentru toată lumea;
– Are obiective educaționale specifice și dezvoltă competențe;
– Este participatorie, centrată pe participant și pe procesul de învățare;
– Este bazată pe experiența participanților;
– Participarea este voluntară;
– Pune accent pe autoevaluare.

Obiectivul proiectului se va realiza cu implicarea ONG-urilor si partenerilor sociali în etape de consultare, dezbatere si promovare a propunerii alternative. Se estimează că 56 de ONG-uri și parteneri sociali vor fi implicați în proiect în perioada iulie 2018 – septembrie 2019, în 8 regiuni la nivel național.

Se urmărește creșterea capacității ONG-urilor de a participa la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul educației non-formale. Se va contribui la dezvoltarea unor sisteme și standarde comune și eficiente de consultare în administrația publică, respectiv îmbunătățirea proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri.
Proiectul va contribui la creșterea atractivității ofertelor de educație non-formală ale unităților de învățământ, centrelor de tineret, Caselor de Cultura ale Studenților, organizațiilor neguvernamentale de (și) pentru tineret.

Următoarele sesiuni de consultare vor avea loc la: Ploiești (16 ianuarie), Brașov (21 ianuarie), Constanța (29 ianuarie), Timișoara (12 februarie), Craiova (13 februarie), Cluj-Napoca (18 februarie) și Iași (25 februarie).

Mai multe detalii despre proiect, precum și etapele derulării acestuia puteți găsi pe site-ul acestuia: www.nonformalsepoate.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.