Pages Navigation Menu

“Nonformal se poate” Politică publică alternativă pentru inserția tinerilor pe piața muncii


Nonformal se poate”

Politică publică alternativă pentru inserția tinerilor pe piața muncii

Asociația Se poate derulează în perioada iulie 2018 – septembrie 2019 proiectul “Nonformal se poate – Politica publică alternativă pentru inserția tinerilor pe piața muncii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca partener în derularea acestuia Asociația Umanistă Română.

Nonformal se poate” este modalitatea prin care vom putea formula și promova propuneri alternative la politicile publice existente în domeniul educației non-formale cu accent pe dezvoltarea competențelor transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii.

Educația non-formală promovată de noi prin acest proiect este forma de educație organizată ce se poate realiza în orice tip de spațiu (în săli sau în aer liber), potrivit obiectivelor de învățare. În educația non-formală sunt folosite metode și instrumente specifice pentru o varietate mare de grupuri: copii, tineri, studenți, adulți din diverse domenii: ONG, sectorul privat și sectorul administrativ. Caracteristicile de bază ale acestui tip de educație:

– Se bazează pe nevoile de învățare ale participanților;

– Este accesibilă și deschisă pentru toată lumea;

– Are obiective educaționale specifice și dezvoltă competențe;

– Este participatorie, centrată pe participant și pe procesul de învățare;

– Este bazată pe experiența participanților;

– Participarea este voluntară;

– Pune accent pe autoevaluare.

Prin acest proiect vom implicarea alte ONG-uri, precum si partenerilor sociali în etape de consultare, dezbatere si promovare de propuneri alternative. estimam că 56 de ONG-uri și parteneri sociali vor fi implicați în proiect în perioada iulie 2018 – septembrie 2019, în 8 regiuni la nivel național.

Urmărim creșterea capacității ONG-urilor de a participa la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul educației non-formale. Se va contribui la dezvoltarea unor sisteme și standarde comune și eficiente de consultare în administrația publică, respectiv îmbunătățirea proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri.

Proiectul va contribui la creșterea atractivității ofertelor de educație non-formală ale unităților de învățământ, centrelor de tineret, Caselor de Cultura ale Studenților, organizațiilor neguvernamentale de (și) pentru tineret.

Mai multe detalii despre proiect, precum și etapele derulării acestuia puteți găsi pe site-ul acestuia: www.nonformalsepoate.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.